Eisteddfod yn y Ddinas

“Eisteddfod yn y Ddinas” oedd thema yr Eisteddfod Genedlaethol 2018. Fe ddaeth yr eisteddfod i Fae Caerdydd o Awst 4ydd (yn mynd ymlaen tan Awst 12ed) gyda’r addewid o “dim cae, dim ffens, dim mwd, dim welis”. Y bwriad oedd cynnal Eisteddfod i bawb – gŵyl agored, gynhwysol a chroesawgar i bawb. “Yn debyg iawn i Gaerdydd ei hun” meddai
Cyngor Caerdydd wrth hybu’r wŷl.
Fel plant o Gaerdydd rydyn ni wedi hen arfer ar treulio amser yn y Bae ond byth wedi ei weld mor lliwgar, mor brysur neu mor cyffrous. Roedden ni wrth ein boddau yn crwydro’r maes, edrych ar y stondynau a cwrdd â ffrindiau. I ni fel teulu dyma wir ystyr yr Eisteddfod – cyfle i gwario amser gyda teulu a ffrindiau, cymryd rhan mewn amrywiaeth o gwaithgareddau wrth gyfarthrebu yn ein mamiaith a dathlu ein cymreictod.
Rhai o’r uchafbwyntiau i ni eleni oedd y pabell gwyddoniaeth gyda’r cyfle i gael tro ar peiriant “virtual reality” a cymryd rhan mewn cystadleuaeth i adeiladu’r bont mwyaf cryf allan o wellt. Fe gafodd Rhydian y cyfle i cwrdd â rhai o’i arwyr o tîm rygbi Caerdydd, casglu eu llofnodau a gael llun gyda nhw. Meddyliodd y merched bod y bwyd yn un o uchafbwyntiau y dydd, gyda’r frownies mwyaf blasus erioed a pitsas allan o’r byd!
Trwy lwc roedd y stondin brownies drws nesaf i stondyn ysgol Nia, sef Ysgol Bro Edern. Roedd y teulu i gyd yn falch iawn i gweld lluniau o Nia â’i ffrindiau, a rhai o’i gwaith celf ar y maes a roedden ni i gyd wedi mwynhau cwrdd a’n hathrawon yn ystod y gwyliau hâf!!
Un o’r profiadau bythgofiadwy o’r Eisteddfod arbennig yma oedd sefyll tu allan i’r Senedd gyda dros 3000 o bobl eraill (yn ôl y BBC!) yn bloeddio allan caneuon i band bras Llareggub wrth aros i Geraint Thomas cyrraedd. Dyma datganiad y dorf o “Mae Hen Wlad Fy’n Nhadau” wedi llwyr neud lan am chwarae’r anthem anghywir ar diwedd y Tour de France!!
I grynhoi, i’r teulu yma roedd yr “Eisteddfod yn y Ddinas” yn un o’r eisteddfodau gorau erioed – llawn hwyl, sbri a brownies! A roedd y ffaith bod mynediad am ddim yn meddwl ein bod ni’n gallu dychwelyd nifer o weithiau yn ystod yr wythnos.
gan Nia, Rhydian & Megan Callaghan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *