Author: Llyr Titus

Gig Pafilwin, Pendevig, Eisteddfod Genedlaethol

12th August 2018

Dyma Eisteddfod wahanol ac mae hynny’n wir am y gigiau pafiliwn hefyd, fymryn yn fwy ffurfiol efallai eleni ond tydi hynny’n dweud dim nad ydyn nhw’n lot o hwyl o hyd chwaith. Uchafbwynt yr Eisteddfod hyd yn hyn i mi oedd gig Pendevig, fedrai ddim dweud i mi brofi fawr o ddim tebyg iddo o’r […]

Read More

Milwr yn y Meddwl, Theatr Genedlaethol Cymru

10th August 2018

‘Croeso’n ôl Dad’ meddai’r faner uwchben y llwyfan ac er bod Milwr yn y Meddwlyn ddrama am sawl peth, mae teulu yn ganolog iddi yn ogystal â effaith anhwylderau meddwl ar y teulu hwnnw. Daeth Ned y prif gymeriad adref o gyrch mewn cadair olwyn ond wrth gwrs, nid ei gorff yn unig sydd heb […]

Read More

Anweledig, Theatr Genedleathol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

7th August 2018

Rydwi’n cofio’r tro cyntaf i mi weld Anweledig— ym mhlas Glyn y Weddw, Llanbedrog oedd hynny a dwi’n cofio cael fy nghyfareddu gan ddau beth, perfformiad eithriadol Ffion Dafis a sgript gyhyrog Aled Jones Williams. Dwi wedi bod yn lwcus i allu dilyn y gwahanol benodau yn hanes Glenda dros y blynyddoedd diweddar a dyma […]

Read More