Author: Carys James

Dwyn I gof, Theatr Bara Caws

28th November 2018

Yn serennu yn y ddrama gyfoes yma gan theatr Bara Caws oedd enwau digon cyfarwydd, gyda Gwenno Elis Hodgkins, Llion Williams, Rhodri Meilir a Sara Gregory yn brif gymeriadau’r ddrama. Drama sy’n dilyn cwpwl hyn o’r enw Huw a Bet sy’n briod ers 40 mlynedd a’u hunig fab Gareth a’i ddarpar wraig Cerys. Mae cof […]

Read More

Hudo/Tempted, Arad Goch

28th November 2018

Yn ein hoes ni heddiw mae cynnydd yn y nifer o bobl sydd yn cydnabod eu bod nhw’n ddioddefwyr o gam-fanteisio rhywiol. Dylai’r pwnc fod yn destun trafod o fewn gymdeithas rhwng yr hen a’r ifanc, sgwrs y dylid dechrau yng nghynt ac felly mae perfformiad mwya’ diweddar Gwmni Theatr Arad Goch yn berffaith ar […]

Read More