Day: April 22, 2019

Mur Mur, Theatr a Drama Prifysgol De Cymru. Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

22nd April 2019

  Buais mor ffodus a gwylio’r cynhyrchiad yma gan fyfyrwyr Drama a Dawns Prifysgol De Cymru dwywaith o fewn yr un wythnos. Gall y perfformiad fod wedi fy niflasu’r ail waith, ond yn hytrach llwyddodd i’m swyno gan lu o bosibiliadau eraill. Perfformiad corfforol a chreadigol a honnodd fy sylw o’r cychwyn cyntaf. Cerrig oedd […]

Read More

Tripula, Farres Brothers & Co. Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

22nd April 2019

Braint oedd bod ynghlwm âGŵyl Agor Drysau gan Theatr Arad Goch yn ddiweddar lle cefais y cyfle i wylio dramâu niferus yn Aberystwyth gan gwmnïau theatr ryngwladol, ac rwyf yn hynod ddiolchgar am y profiad. Y perfformiad cyntaf i mi wylio fel rhan o’r ŵyl oedd ‘Tripula’ a oedd yn ddechrau egnïol a ffres i’r […]

Read More

Anweledig, Cwmni’r Frân Wen. Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

22nd April 2019

Roeddwn yn ymwybodol taw drama un person gan Aled Jones Williams oedd hon cyn mentro i’r theatr i’w gwylio. Roeddwn hefyd yn ymwybodol ei fod wedi cael ei berfformio ychydig flynyddoedd ynghynt ond yn cael ei weld ar ei newydd wedd y tro yma, ac felly roedd yn rhaid i mi fachu ar y cyfle […]

Read More

Hair, New Theatre Cardiff

22nd April 2019

Hair is one of those shows where if you ask a member of the public what they know about it, they would say – Aquarius, Let the Sun Shine in and Hippies. When Hair was first performed in 1969, it would have left its audiences in shock. It was written as an almost ‘educational’ shock […]

Read More