Day: November 28, 2018

Dwyn i Gof, Meic Povey, Bara Caws

28th November 2018

Dyma ddrama bwerus sy’n procio’r meddwl ar sawl lefel drwy gynnig ymdriniaeth ddyrys o’r cyflwr dementia. Mae’r ymdriniaeth yn un sensitif a chynnil tu hwnt a chawn weld y modd y mae’r cyflwr yn effeithio nid yn unig ar y sawl sy’n dioddef ohono ond ar deulu’r unigolyn hefyd. Yr hyn sy’n eich taro yn […]

Read More

Dwyn I gof, Theatr Bara Caws

28th November 2018

Yn serennu yn y ddrama gyfoes yma gan theatr Bara Caws oedd enwau digon cyfarwydd, gyda Gwenno Elis Hodgkins, Llion Williams, Rhodri Meilir a Sara Gregory yn brif gymeriadau’r ddrama. Drama sy’n dilyn cwpwl hyn o’r enw Huw a Bet sy’n briod ers 40 mlynedd a’u hunig fab Gareth a’i ddarpar wraig Cerys. Mae cof […]

Read More

Hudo/Tempted, Cwmni Theatr Arad Goch, Canolfan Arad Goch

28th November 2018

Drama a aeth a mi syth yn ôl i’r teimlad o fod ym mlwyddyn 9 yn gadael Neuadd yr ysgol ar ôl gwylio drama debyg. Y teimlad o drafod effaith y ddrama gyda fy ffrindiau yn ogystal â difrifoldeb y sefyllfa o dan sylw. Deng mlynedd yn ddiweddarach, nid oedd y teimlad ar ôl gwylio […]

Read More

Hudo/Tempted, Arad Goch

28th November 2018

Yn ein hoes ni heddiw mae cynnydd yn y nifer o bobl sydd yn cydnabod eu bod nhw’n ddioddefwyr o gam-fanteisio rhywiol. Dylai’r pwnc fod yn destun trafod o fewn gymdeithas rhwng yr hen a’r ifanc, sgwrs y dylid dechrau yng nghynt ac felly mae perfformiad mwya’ diweddar Gwmni Theatr Arad Goch yn berffaith ar […]

Read More