Day: August 12, 2018

Gig Pafilwin, Pendevig, Eisteddfod Genedlaethol

12th August 2018

Dyma Eisteddfod wahanol ac mae hynny’n wir am y gigiau pafiliwn hefyd, fymryn yn fwy ffurfiol efallai eleni ond tydi hynny’n dweud dim nad ydyn nhw’n lot o hwyl o hyd chwaith. Uchafbwynt yr Eisteddfod hyd yn hyn i mi oedd gig Pendevig, fedrai ddim dweud i mi brofi fawr o ddim tebyg iddo o’r […]

Read More